Nyereményjáték ♥ Ceralbin

Logo

Nyereményjáték

Vegyél részt Facebook oldalunk játékában, és játsz értékes nyereményeinkért!

Nincs más dolgod, mint:

 • Kövesd a Ceralbin Facebook oldalát
 • Bármilyen módon kommenteld ezt: https://facebook.com/ceralbin/photos/p.2360476974261883/2360476974261883/?type=3&theater a bejegyzést, és ha a kommented legalább 12 órán keresztül az utolsó, akkor a Cerlabin termékcsomag a tiéd

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. (This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.)

 

 1. A játék időtartama: A játék 2020. augusztus 16-tól indul, egészen addig, amíg valakinek sikerült a játék feltétele
 2. Sorsolás: nincs
 3. A játék Szervezője: A Ceralbin Kft. (továbbiakban Szervező)
 4. A játék leírása: Kizárólag az a személy jogosult a játékban való részvételre, aki az alább felsorolt feltételek mindegyikét maradéktalanul teljesíti.
 5. Nyeremények: A Játékban egy Ceralbin termékcsalád lesz a szerencsés nyertesé.


 

 1. Részvételi feltételek: A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és a Játék meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a Játékban. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Továbbá nem jogosult a díj átvételére, aki: nem töltötte be a 18. életévét, a játék ideje alatt a díj megszerzésének érdekében bármilyen módon befolyásolni próbálja a játékot, nem tartja be a játékszabályzatot
 2. A Játék szabályzata, a nyertesek kiválasztása: A www.ceralbin.hu privát üzenetben értesíti a felhasználókat a Játékról, akik részt vettek a bejegyzésben foglaltak teljesítésén, ezzel egy időben elfogadják a Játék jelen szabályzatát. A nyeremény azt a személyt illeti, aki a fenti feltételeknek megfelelt.
 3. A Játék nyerteseinek értesítése, a nyeremény kézbesítése: A Játék nyertesével privát üzeneten keresztül vesszük fel a kapcsolatot, a nyeremény kézbesítésének pontos menetéről a Nyertessel egyeztetünk.
 4. Felelősségkizárás: A Játékban résztvevők (továbbiakban Résztvevők) feladatainak, a megfogalmazott feltételeknek hiányosságáért, értesítési, vagy szállítási késedelemért a Játék Szervezője nem vállal felelősséget. A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt magukon viselik. A Résztvevő a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 
 5. Egyéb: A Játék szervezője a Szabályzat megváltoztatására való jogot fenntartja. A Játékban való részvétel és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Maculatura Professzorok Kft. az adatokat harmadik félnek nem adja tovább, kizárólag a játék fent felsorolt céljára használja. A játék lezárása után az adatokat nem tárolja, más célra fel nem használja. Adatvédelemmel kapcsolatos panasz esetén az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

 

Adatvédelmi Nyilatkozatunkhttps://www.ceralbin.hu/adatvedelem.html 

Honlapkészítés, webdesign, keresőoptimalizálás: Expedient
Marketing tanácsadónk a Marketing Professzorok Kft.